AirGo™

En luft-jord/vatten värmepump

Smart fläktlös hybridlösning

Med Jifon AirGo™ värmepump kombinerar man en 30 meter kopparslinga i marken, med vår fläktlösa luftkollektor. Genom att göra detta får man en hybridlösning som alltid hämtar energi från luften och vid minusgrader tas även lagrad solenergi i marken upp.

Den fläktlösa luftkollektorn kräver ingen avfrostning vilket innebär en sparsam drift och ett stort energiutbyte. Den enkla konstruktionen resulterar i många eftertraktade fördelar, som lite underhåll, lång livstid och den är lättinstallerad på de flesta platser.

Jifon AirGo™ värmepump arbetar även ner till minus 20 grader med hjälp av tillskottsvärme för bra resultat. Vår smarta styrning gör att man kan använda befintligt värmesystem som tillskott.

Funktion

Jifon AirGo™ värmepump hämtar sin energi från luften med vår fläktlösa luftkollektor. De kallaste dagarna tar värmepumpen, med hjälp av den 30 meter långa kopparslingan, upp lagrad solenergi från marken. Det är denna kombination som utgör den smarta hybridlösningen.

Luftkollektorn placeras fördelaktigast där vind, regn och sol bäst kan komma åt den. Man har tagit fram en väl genomtänkt design som gör att Jifon AirGo™ är väldigt enkel och kostnadseffektiv att installera och får plats även på de minsta hustomterna.

Mellan luftkollektorn och värmepumpsmodulen GreenBox™ gräver man ner kopparslingan i marken, 100-150 cm beroende på geografiskt läge.

JiControl™ sköter styrningen av värmepumpen och byggnadens tillskottsvärme. Med hjälp av en inomhusgivare ser den till att en jämn temperatur hålls oavsett väderförhållanden.

En enhet som kan leverera värme till byggnaden, förenklat enligt följande:

 1.  Köldmediet rinner genom AirGo™ luftkollektor där den hämtar upp energin från luften för att sedan transporteras genom markslingan* till värmepumpsmodulen GreenBox™ där köldmediet nu är i gasform
 2. Kompressorn komprimerar det varma köldmediet som ökar i temperatur kraftigt
 3. Den höga temperaturen i köldmediet överförs, via värmeväxlare, till det vattenburna systemet i byggnaden
 4. Köldmediet transporteras tillbaka till AirGo™ luftkollektorn och processen börjar om

*Markslingan ger värmepumpen en ”boost” de kallare dagarna, så köldmediet nyttjar även den lagrade energin i marken. Man kan säga att den energi som inte tas upp genom AirGo luftkollektorn kommer att tas upp genom markslingan.

Fördelar

 • Unik fläktlös luftkollektor
 • Naturen sköter avfrostningen
 • Driftsäker lösning
 • Lätt att installera
 • Greenbox™ en anpassad värmepumpsmodul med låg ljudnivå
 • Enkel temperaturstyrning med JiControl™
 • Tar hänsyn till byggnadens värmebehov
 • Spara upp till 80%

Jifon AirGo™ är testad enligt EN15879-1 med en verkningsgrad (COP) på 4,58 vid E4/W35.