AquaHeat™

En grundvattenvärmepump

Effektiv och sparsam

Med Jifon AquaHeat™ uppnår man bästa möjliga verkningsgrad, även vid höga vattentemperaturer. Med en hög effektivitet med COP på 4,78 vid 10/35oC, rekommenderas alltid om möjlighet finns att använda grundvattenvärme. Fördelen med grundvattenvärme är att inga yttre faktorer påverkar dess källa, då grundvattnet håller konstant temperatur året om, 4-12 grader i Sverige.

Jifon AquaHeat™ är en grundvattenvärmepump som funnits sedan 1980. Genom en unik lösning minskar risken för igentäppning avsevärt vilket har medfört att livslängden är bland de längsta på marknaden. Denna värmepump är optimal till byggnader på 200kvm och uppåt.

Funktion

Jifon AquaHeat™ grundvattenvärmepump hämtar sin energi från grundvattnet i marken, kyler av och återför vattnet.

Man kan hämta grundvattnet på två olika sätt, har man ytgrundvatten kan man använda sig av den horisontella upptagsmetoden, då gräver man en kanal där ytgrundvattnet kan rinna från utsläppsplatsen till upptagsplatsen. Det vanligare sättet är den vertikala upptagsmetoden, då behöver man ett upptagsborrhål och ett nersläppsborrhål, om det förekommer kan man använda befintligt brunn som upptagsborrhål.

JiControl™ sköter styrningen av värmepumpen och byggnadens tillskottsvärme. Med hjälp av en inomhusgivare ser den till att en jämn temperatur hålls oavsett väderförhållanden.

En enhet som kan leverera värme till byggnaden, förenklat enligt följande:

 1. AquaHeat slingan hämtar grundvattnet, här tar köldmediet, nu i gasform, upp energin som transporteras till värmepumpsmodulen Greenbox™
 2. Kompressorn komprimerar det varma köldmediet som ökar i temperatur kraftigt
 3. Den höga temperaturen i köldmediet överförs, via värmeväxlare, till det vattenburna systemet i byggnaden
 4. Köldmediet, nu i vätskeform, transporteras tillbaka till AquaHeat slingan och processen börjar om

Fördelar

 • Lång livslängd
 • Hög årsverkningsgrad
 • Driftsäker
 • Kräver betydligt mindre vattenflöde än konventionella grundvattenvärmepumpar, vilket ger en lägre installations- och driftskostnad
 • Greenbox™ en anpassad värmepumpsmodul med låg ljudnivå
 • Enkel temperaturstyrning med JiControl™
 • Tar hänsyn till byggnadens värmebehov