Pressinformation

2014-10-01

McKLords Ltd installerar nya revolutionerande Jifon AirGo Värmepump

McKLords Ltd, North Wales, tillverkare av kemiska produkter, har nyligen avslutat sin installation av ett nytt revolutionerande värmesystem från Jifon AB. När Richard Lord, Vd på McKLords, besökte en kund i Sverige hösten 2013, såg Richard Lord ett spännande värmesystem bestående av aluminiumprofiler som stod i vinden, den utvann värme från luften och marken. Diskussioner inleddes med tillverkaren av AirGo, Jifon AB, om hur man kunde få systemet installerat på McKLords fabrik i Bodelwyydan.

Då man ville få de kostnadsbesparande fördelarna med det nya systemet,  sökte man en partner med uppgift att installera systemet, som så småningom tilldelades Hafod Renewables i Denbigh.

Amrish Kapoor (VD för Jifon AB), kom över till Bodelwyddan för att övervaka och hjälpa till vid installationen, som blev den första i sitt slag i Storbritannien.

– Det var en utmanande upplevelse med ett nytt sätt att tänka, men med stöd från Amrish, gick installationen smidigt “, säger Richard Jones vid Hafod Renewables.

McKLords tidigare värmesystem bestod av en gaspanna. Med den ny installerade AirGo värmepumpen kommer uppvärmningskostnaden att bli betydligt mindre på grund av den mycket högre årstidsrelaterad verkningsgrad. Med detta värmesystem kommer byggnaden att vara varmt 24/7.

ref1

2013-11-01

Jifon AB presenterar AirGo™, en revolutionerande hybrid värmepump

Den svenska värmepumpstillverkaren Jifon AB i Sösdala lanserar AirGo™, en värmepump som tar energi från både mark och luft! Hybridlösningen, med en kopparslinga i marken i kombination med en luftkollektor, ger AirGo™ en unik fördel mot existerande lösningar, då antingen mark eller luft används. Luftkollektorn drivs dessutom utan fläkt och därmed är där endast en rörlig del, kompressorn. Denna unika konstruktion borgar för en synnerligen ekonomisk och driftsäker lösning för uppvärmning. För övrigt är installationen av AirGo™, väldigt enkel, varken borrning eller större grävarbete är nödvändigt och produkten är därför utmärkt för användning även på mindre tomter.

– När vi nu lanserar AirGo™ blir vår produktportfölj mer komplett! Våra professionella återförsäljare och installatörer kan nu erbjuda Sveriges villaägare ett heltäckande sortiment, vi har lösningar för alla fastigheter, säger Amrish Kapoor, VD på Jifon AB

I nuläget tillverkar Jifon AB AirGo™ i tre dimensioner, med 11kW, 15kW och 20 kW effekt.

– Vi har valt dessa storlekar för att kunna täcka in så stor del av marknaden som möjligt, vid ännu större behov är det fullt möjligt att parallellkoppla enheter för att få önskad effekt, förklarar Amrish Kapoor.

Svenska värmepumpstillverkare är världsledande vad gäller kvalité och innovationskraft. Jifon AB ser goda förutsättningar att nå en bra exportförsäljning då det ligger i tiden med värmepumpar på den internationella marknaden. Amrish Kapoor ser också en god marknadspotential i Sverige, inte minst med den teknik Jifon nu lanserar. Många svenska villaägare och företag kommer att sänka sina uppvärmningskostnader och inte minst medverka till en miljövänligare framtid.

Jifon AB är medlem i EHPA, europeiska värmepumpsföreningen, som ett led i att verka för ett främjande av värmepumpstekniken i Europa.

2013-03-19

Företag i Sösdala ger nytt liv åt 30-årig svensk uppfinning inom värmepumpar.

Företaget Jifon AB i Sösdala har startat tillverkning av den nu över 30-åriga Pertinex grundvattenvärmepumpen. Med enkelhet och hållbarhet som ledord på 70-talets slut, finner Jifon AB att produkten har en bra plats i produktportföljen. Jifon AB startades 2011 av Amrish Kapoor som tidigare varit VD i 6 år på ett annat värmepumpstillverkande företag.

– Den stora fördelen med tekniken bakom Pertinex är att man med större chans undviker igensättning av förångaren (växlare mellan köldmedium och grundvatten). Det är också denna viktiga fördel som gjort att man nu åter fått en positiv syn på grundvattenvärmepumpar. Grundvattenvärmepumpen har väldigt bra förutsättningar idag och ger ett bra utbyte vad gäller ekonomisk återbetalning, säger Amrish Kapoor.

De modeller Jifon tillverkar finns idag i två utförande. En med 13kW och en med 18kW effekt.

– Vi har valt dessa storlekar då de passar väldigt bra vid renovering/nybyggnad av större hus samt mindre lokaler. Vid större behov kan man alltid parallellkoppla en storlek för att få önskad effekt, förklarar Amrish Kapoor.

Jifon AB ser goda förutsättningar att nå en bra exportförsäljning då det ligger i tiden med värmepumpar på den internationella marknaden. Amrish Kapoor ser också en god marknadspotential i Sverige även om den inhemska marknaden kännetecknats av en viss stagnation.

Jifon AB är medlem i EHPA, europeiska värmepumpsföreningen, som ett led i att verka för ett främjande av värmepumpstekniken i Europa.